Please choose your language...

Bahasa Indonesia Español Latviski Português Svenska 简体中文
Català Euskara Lietuvių Русский Tiếng Việt 日本語
Český Français Magyar Română Türkçe 한국어
Dansk Gaeilge Mакедонски Shqip Українська العربية
Deutsch Galego Nederlands Slovensko Български עברית
Eesti Hrvatski Norsk Slovensky Беларуская Ελληνικά
English Italiano Polski Suomi ქართული ภาษาไทย


© Kildare Language Institute Ireland.

 

 

Anglické jazykové kurzy pre mládež a dospelých na Kildare Language Institute

KLI – škola

KLIŠkola Kildare Language Institute (KLI) je známa svojou vysokou úrovňou výučby a štúdia angličtiny ako cudzieho jazyka. Každý z našich učiteľov je kvalifikovaným odborníkom a rodeným hovoriacim s vysokoškolským vzdelaním a bohatými skúsenosťami vo vyučovaní angličtiny ako cudzieho jazyka. Okrem toho, že ponúkame najvyšší štandard výučby, snažíme sa v najvyššej miere zabezpečiť, aby každý z našich študentov študoval v priateľskom prostredí, ktoré ho bude v jeho úsilí podporovať a kde sa mu dostane akejkoľvek pomoci, ktorú bude potrebovať.

Kde sme

KLI nájdete v jednej z najpriateľskejších a najkrajších krajín na svete. KLI sídli v meste Maynooth, Co. Kildare v Írsku, kde sa nachádzajú aj ďalšie dve inštitúcie vysokoškolského vzdelávania. Maynooth je živé, bezpečné a príjemné univerzitné mestečko vzdialené od centra írskej metropoly Dublin asi 20 km a približne 30 minút cesty od dublinského letiska. Do centra Dublinu sa z Maynooth pohodlne a ľahko dostanete vďaka pravidelnému autobusovému a vlakovému spojeniu.

Naše kurzy

Kildare Language Institute (KLI) ponúka širokú škálu kurzov anglického jazyka, medzi ktoré patrí aj: štandardná angličtina, intenzívne kurzy angličtiny, obchodná angličtina, angličtina na špecifické účely, či prípravné kurzy angličtiny na medzinárodné skúšky (Cambridge a IELTS). Kurzy pre mládež a kurzy pre dospelých prebiehajú oddelene.

Ponúkame kurzy pre tieto úrovne:

 • Úplní začiatočníci (Beginners)
 • Falošní začiatočníci (Elementary)
 • Mierne pokročilí (Pre-Intermediate)
 • Stredne pokročilí (Intermediate)
 • Pokročilí (Upper-Intermediate)
 • Veľmi pokročilí (Advanced)
 • Prípravný kurz pre Cambridge First Certificate Exam (FCE)
 • Prípravný kurz pre Cambridge Advanced Exam (CAE)
 • Prípravný kurz pre Cambridge Proficiency Exam (CPE)
 • Prípravný kurz pre IELTS

Potrebujete pomoc pri výbere Vašej úrovne? Využite náš Online test alebo časť Zistite si svoju úroveň

Poskytujeme aj ďalšie prípravné kurzy na jazykové skúšky. Viac informácií nájdete nižšie.

Všeobecný obsah kurzu

Každý kurz je špecificky a cielene štruktúrovaný tak, aby každý študent každodenne dosahoval výrazný pokrok. Zahrnuté sú všetky základné oblasti jazyka – písanie, hovorenie, počúvanie, čítanie, slovná zásoba, gramatika, výslovnosť a oveľa viac. Študenti Kildare Language Institute majú k dispozícii kvalitný poznámkový systém špeciálne vytvorený školou KLI a chránený autorskými právami. Na každej úrovni sa kladie dôraz na to, aby študenti získali istotu a sebavedomie pri hovorenej komunikácii v cudzom jazyku.

Získavanie vedomostí je navyše podporované rôznymi technikami učenia a stimulmi. Vyučovanie prebieha v interaktívnej a uvoľnenej atmosfére, ktorá stimuluje študentov k tomu, aby sami kládli otázky a naplno sa zapojili do priebehu vyučovania.

Moduly pre mládež (12 – 18 rokov)

Moduly pre mládež Rozvrh hodín pre mládež
Modul A: Štandardný kurz (15 hodín týždenne)
Modul B: Intenzívny kurz (20 hodín týždenne)
Modul A: 9.30 – 12.30 (pondelok – piatok)
Modul B: 9.00 – 13.00 (pondelok – piatok)

Moduly pre dospelých (18+ rokov)

Moduly pre dospelých Rozvrh hodín pre dospelých
Modul A: Štandardný kurz (20 hodín týždenne)
Modul B: Intenzívny kurz (25 hodín týždenne)
Modul C: Kurz obchodnej angličtiny (25 hodín týždenne)
Študenti navštevujú dopoludnia štandardný kurz a každé popoludnie majú jednu hodinu obchodnej angličtiny.
Modul A: 9.00 – 13.00 (pondelok – piatok)
Modul B: 9.00 – 13.00 a 14.00 – 15.00 (pondelok – piatok)
Modul C: 9.00 – 13.00 a 14.00 – 15.00 (pondelok – piatok)

Trvanie vyučovacej hodiny: Každá vyučovacia hodina trvá 55 minút.

Veľkosť skupiny: Počet študentov v skupine je obmedzený, aby sa zabezpečila väčšia miera interakcie a podporil sa proces učenia. Priemerný počet študentov v skupine je 12, maximálny počet je 15 študentov v skupine.

Štartovací balíček

Každý študent dostane:

 • Študentskú kartu KLI (karta študentom umožňuje získať zľavy v celom Írsku)
 • Zakladač KLI
 • Poznámkový blok KLI
 • Pero KLI

Delenie do tried – prvý deň: Pred začatím samotnej výučby angličtiny študenti absolvujú krátky písomný test, aby sa zistilo, aká úroveň je vhodná pre konkrétneho študenta. Minimálny počet študentov istej úrovne, potrebný na otvorenie kurzu danej jazykovej úrovne, je 6.

Naši učitelia: Každý z našich učiteľov je kvalifikovaným odborníkom a rodeným hovoriacim s vysokoškolským vzdelaním a bohatými skúsenosťami vo vyučovaní angličtiny ako cudzieho jazyka. Všetci naši zamestnanci sú priateľskí, prístupní a majú dobré vzťahy so študentmi. V centre nášho metodického prístupu je vždy študent. Sme presvedčení, že vhodné prostredie výučby a štúdia je dôležité – preto využívame rôzne vyučovacie metódy a stimuly na podporu procesu učenia. Podporujeme študentov v tom, aby sa pýtali a aby sa naplno zapájali do vyučovacieho procesu.

Hodnotenie: Pokrok študentov je vyhodnocovaný na týždennej báze pomocou písomného a/alebo ústneho testu, aby sa študenti mohli uistiť, že sa každý týždeň výrazne zlepšujú.

Systém Online Student: Kildare Language Institute venovala veľa úsilia aj prostriedkov na vytvorenie moderného a takpovediac na mieru ušitého systému Online Student. Systém KLI Online Student je jedným z najmodernejších študentských systémov na svete. Táto technológia chránená autorskými právami umožňuje študentom, aby sa učili efektívnejšie a aby boli v čo najužšom kontakte s cieľovým jazykom a témou. Systém študentom umožní zistiť si známky z týždenných testov, ako aj informácie o dochádzke, pozrieť si poznámky učiteľa či online faktúru a oveľa oveľa viac. www.kli.ie/student

Navyše, rodičia/zákonní zástupcovia študentov mladších ako 18 rokov môžu využiť online účet pre rodičov/zákonných zástupcov (Parent / Guardian Online Account), ktorý im sprístupní záznamy o dochádzke ich syna/dcéry, ich známky, poznámky učiteľa, online faktúru a oveľa oveľa viac. www.kli.ie/parent alebo www.kli.ie/guardian

Certifikát: Po úspešnom ukončení kurzu získa každý študent oficiálny certifikát osvedčený školou Kildare Language Institute. Navyše, každý študent dostane aj podrobnú Správu o dosiahnutom pokroku (Progress Report). Na požiadanie Vám vystavíme aj certifikát o absolvovaní kurzu.

___________________________________________

Prípravné kurzy angličtiny na medzinárodné skúšky

Kildare Language Institute ponúka širokú škálu prípravných kurzov na jazykové skúšky. Považujeme sa za lídrov v oblasti úrovne poskytovaného vzdelávania – a to platí aj pre naše kurzy, ktoré Vás pripravia na rôzne skúšky z angličtiny ako cudzieho jazyka. Sme hrdí na to, že naši učitelia sú vysoko motivovaní a ich bohaté skúsenosti sú zárukou toho, že naši študenti dosiahnu pri skúškach výborné výsledky.

Naše kurzy sú navrhnuté tak, aby Vám poskytli dokonalú prípravu, ktorá je nevyhnutná pre úspech pri skúške(-ach) podľa Vášho výberu. Poskytneme Vám aj individualizované poradenstvo o tom, na ktoré oblasti Vašej angličtiny sa máte zamerať, aby ste pri vybranej skúške naplno využili svoj potenciál a dosiahli čo najlepšie výsledky.

Navyše, pokrok každého študenta je monitorovaný na týždennej báze, aby sa študenti mohli presvedčiť, že dosahujú svoje maximum a naplno rozvíjajú svoj potenciál. V rámci každého prípravného kurzu poskytujeme poznámkový systém chránený autorskými právami, venujeme sa postupne každej časti jednotlivých skúšok, zameriavame sa na techniky a metódy skúšok a dosahujeme vynikajúce výsledky.

Ponúkame prípravné kurzy pre skúšky uvedené nižšie. Ak máte záujem o informácie o jednotlivých skúškach, kliknite na príslušnú skúšku…

Prípravné kurzy na skúšky z obchodnej angličtiny (Business Examination)

Ponúkame aj prípravné kurzy na nasledovné skúšky z obchodnej angličtiny (Business Examinations). Ak máte záujem o informácie o jednotlivých skúškach, kliknite na príslušnú skúšku…

 • BEC* (Business English Certificate – obchodná angličtina)
 • TOEIC* (Test of English for International Communication – medzinárodné vzťahy)
 • BULATS* (Business Language Testing Service – skúška z obchodnej angličtiny)

* Upozorňujeme, že prípravné kurzy pre mládež, dospelých a prípravné kurzy obchodnej angličtiny, ktoré sú označené hviezdičkou (*), sú nadstavbou štandardného/intenzívneho kurzu. Dopoludnia študenti navštevujú hodiny štandardného/intenzívneho kurzu a popoludní sa pripravujú na svoju skúšku (5 dodatočných hodín týždenne). Zároveň upozorňujeme, že na otvorenie prípravného kurzu je potrebných najmenej 8 študentov.

___________________________________________

Kurzy obchodnej angličtiny (Business English)

V modernom globalizovanom svete, v ktorom je angličtina jazykom obchodu, internetu, networkingu a trhov, je schopnosť komunikovať v obchodnej angličtine obrovskou výhodou – ba priam nevyhnutnosťou! Navyše, dobrá znalosť obchodnej angličtiny môže byť neoceniteľnou výhodou na trhu práce či pri Vašom kariérnom postupe.

Všetky naše kurzy obchodnej angličtiny vyučujú skúsení učitelia obchodnej angličtiny, ktorí majú dlhodobé skúsenosti s vedením študentov k dosahovaniu výborných výsledkov. Považujeme sa za lídrov v oblasti úrovne poskytovaného vzdelávania aj pokiaľ ide o kurzy obchodnej angličtiny.

Povzbudzujeme študentov, aby si pripravovali prezentácie na základe materiálu odučeného počas kurzu a svojich vlastných skúseností. Tento kurz je ideálny pre profesionálov, ktorí sa chcú zdokonaliť v používaní anglického jazyka v obchodných situáciách. Navyše, kurz môže byť prispôsobený individuálnym potrebám študentov.

Naše kurzy sú navrhnuté tak, aby Vás dôkladne pripravili na úspešné zvládnutie obchodnej angličtiny. Navyše, ku kurzom získate poznámky chránené autorskými právami, ako aj individualizované poradenstvo o tom, na ktoré oblasti Vašej angličtiny sa máte zamerať, aby ste boli ešte úspešnejší!

Niektoré z oblastí zahrnutých v našich kurzoch sú:

Obchodná komunikácia Elektronický obchod (E-Commerce)
Reklama v podnikaní Rokovania
Plánovanie v podnikaní Prezentácie
Obchodné jednanie Čítanie a písanie ako zručnosti obchodnej angličtiny
Telefonická komunikácia v angličtine E-mail a internet
Obchodná dokumentácia Obchodná slovná zásoba
Štatistické diskusie Marketing
Obchodné frázy a výrazy Analyzovanie/opisovanie trendov a číselných údajov
Obchod Komunikácia na stretnutiach

 
Prípravné kurzy na skúšky z obchodnej angličtiny (Business Examination)

Študentom, ktorí majú záujem pripraviť sa na medzinárodne uznávané skúšky z obchodnej angličtiny, ponúkame prípravné kurzy na nasledovné medzinárodné skúšky z obchodnej angličtiny. Ak máte záujem o informácie o jednotlivých skúškach, kliknite na príslušnú skúšku…

 • BEC* (Business English Certificate – obchodná angličtina)
 • TOEIC* (Test of English for International Communication – medzinárodné vzťahy)
 • BULATS* (Business Language Testing Service – skúška z obchodnej angličtiny)

* Upozorňujeme, že prípravné kurzy obchodnej angličtiny, ktoré sú označené hviezdičkou (*), sú nadstavbou štandardného kurzu. Dopoludnia študenti navštevujú hodiny štandardného kurzu a popoludní sa pripravujú na svoju skúšku (5 dodatočných hodín týždenne). Zároveň upozorňujeme, že na otvorenie prípravného kurzu je potrebných najmenej 8 študentov.

Firemné skupiny

Dnes viac ako kedykoľvek predtým je dobrá znalosť obchodnej angličtiny nevyhnutnosťou pre dosiahnutie úspechu v medzinárodnom podnikaní a obchode. To je aj dôvod, prečo čoraz viac firiem podporuje svojich zamestnancov, pre ktorých angličtina nie je ich materinským jazykom, aby navštevovali kurzy anglického jazyka na Kildare Language Institute a aby tak zlepšili úroveň ovládania angličtiny u svojich zamestnancov. Výhody pre firmu sú nesmierne – lepšia znalosť angličtiny zefektívni Vaše podnikanie a zlepší komunikáciu medzi zamestnancami firmy a jej zákazníkmi, čo pozitívne ovplyvní aj výšku Vašich ziskových marží.

KLI ponúka firmám, ktoré majú záujem poslať k nám viacerých svojich zamestnancov, aby si zlepšili angličtinu, výhodné cenové zľavy. Výška zľavy závisí od počtu zamestnancov, ktorí budú kurz navštevovať. Táto ponuka platí pre malé, stredné a veľké podniky.

___________________________________________

Súkromné vyučovanie/Angličtina na špecifické účely

Súkromné vyučovanie/Angličtina na špecifické účely na Kildare Language Institute

Kildare Language Institute ponúka súkromnú individuálnu výučbu (one to one) s vysoko kvalifikovanými, skúsenými a motivovanými učiteľmi anglického jazyka.

Študenti často využívajú súkromné hodiny na to, aby si zlepšili svoj prejav, gramatiku, písanie, počúvanie, či výslovnosť v anglickom jazyku, prípadne sa pripravili na skúšky, ale aj pre množstvo iných dôvodov. Súkromné vyučovanie využíva aj veľa študentov z podnikateľského prostredia a niektorí študenti si tento spôsob vyberajú kvôli špecializovaným témam a predmetom, ktoré tiež ponúkame.

___________________________________________

Spoločenský program KLI

V KLI kladieme osobitný dôraz na to, aby bol váš pobyt čo najpríjemnejší, pričom nezabúdame ani na zábavu. To je aj dôvod, prečo prichádzame s množstvom nápadov na čo najzábavnejšie prežitie času, ktorý strávite na KLI Ireland počas štúdia angličtiny. Nižšie nájdete niekoľko príkladov aktivít, ktoré ponúkame našim študentom:

Príklady popoludňajších športových aktivít:
 • Futbal
 • Basketbal
 • Bedminton
 • Tenis
 • Squash
 • Plávanie, a iné

Príklady mimoškolských aktivít:

 • Írske tance v tradičnej írskej krčme
 • Bowling
 • Amatérsky golf (Pitch & Putt)
 • Golf
 • Jazda na koni
 • Kino

Príklady poldenných výletov

 • Prehliadka mesta Dublin
 • Múzeum írskeho futbalu (GAA Museum)
 • Návšteva pivovaru Guinness
 • Návšteva historickej väznice Kilmainham
 • Prehliadky pálenice Jameson Whiskey Distillery
 • Návšteva Národného múzea prírodnej histórie

Príklady celodenných sobotných výletov

 • Mesto Dublin
 • Mesto Galway
 • Hrad Kilkenny
 • Vrch Tara/údolie Boyne
 • Glendalough
 • Powerscourt
 • Bray Head
 • Howth

Študenti si môžu vybrať, či sa zúčastnia popoludňajších/večerných aktivít a víkendových výletov. Všetky aktivity, bez ohľadu na to, či prebiehajú v škole alebo mimo nej, sú fakultatívne – sú teda spoplatnené, pričom ich cena nie je zahrnutá v poplatkoch za kurz alebo ubytovanie.

___________________________________________

Ubytovanie s KLI

Študenti Kildare Language Institute si môžu vybrať z celej škály možností ubytovania. Každé ubytovanie, ktoré ponúkame, je starostlivo vybrané a preverené, aby sme Vám zabezpečili len tie najlepšie podmienky.

Ubytovanie v hostiteľskej rodine:
Veľa študentov chce bývať s hostiteľskou rodinou. Každá takáto rodina je starostlivo vyberaná a monitorovaná, aby sme Vám zabezpečili ubytovanie najlepšej kvality. Môžete si zvoliť ubytovanie v jednoposteľovej izbe alebo v zdieľanej dvojposteľovej izbe (s dvomi oddelenými posteľami). Ubytovanie v hostiteľskej rodine zahŕňa raňajky, obed a večeru (počas pracovných dní), všetky jedlá počas víkendu a občasné pranie oblečenia. Takéto ubytovanie sa zvyčajne nachádza v blízkosti KLI a dá sa doň dôjsť pešo.

Ubytovanie v dome s vlastným stravovaním:
Ďalšia možnosť, ktorú si môžu študenti zvoliť, je ubytovanie v jednoposteľovej alebo dvojposteľovej izbe (s oddelenými posteľami) v spoločnom dome s ďalšími študentmi. Všetky študentské domy sú blízko KLI a majú plne vybavenú kuchyňu, práčku so sušičkou a TV/DVD. Posteľná bielizeň a uteráky Vám budú poskytnuté pri príchode.

Ubytovanie v byte:
Študenti majú tiež možnosť bývať v jednoposteľovej alebo dvojposteľovej izbe (s oddelenými posteľami) v byte zdieľanom s inými študentmi. Všetky byty sú moderne zariadené a majú zabezpečený kontrolovaný prístup. Väčšina bytov sú autonómne jednotky s plne vybavenou kuchyňou, práčkou so sušičkou a TV. Posteľná bielizeň a uteráky Vám budú poskytnuté pri príchode.

Ubytovanie v penzióne, B&B a v hoteli:
Kildare Language Institute ponúka aj doplnkové možnosti ubytovania v penzióne, zariadení Bed & Breakfast (ubytovanie s raňajkami) alebo hotelové ubytovanie. Všetky tieto možnosti sa nachádzajú v blízkosti KLI a dá sa k nim dôjsť pešo. Ak máte záujem o ďalšie informácie o cenách, dátumoch a dostupnosti týchto možností, prosím, kontaktujte nás.

Nikdy teda nebol lepší čas na to, aby ste sa naučili po anglicky. Budeme veľmi radi, ak si vyberiete štúdium u nás a rozhodnete sa zažiť nezabudnuteľný čas na KLI Ireland. Ak máte akékoľvek otázky, potrebujete viac informácií, alebo ak si chcete zarezervovať študijný pobyt na KLI, prosím, neváhajte nás kontaktovať.

Máte záujem o viac informácií…?

Ak máte záujem, Kontaktujte nás
Pozrite si Komentáre študentov
Prečítate si 10 dôvodov, prečo si vybrať KLI
Otestujte sa – vyskúšajte náš Online test z angličtiny
Získajte viac informácií o tom, aké sú Úrovne kurzov & výsledky skúšok
Získajte viac informácií o tom, aký je náš Systém Online Student
Pozrite sa Kde sa nachádza KLI
Pozrite si Fotografie miest Kildare a Dublin
Pozrite si Fotografie z nášho spoločenského programu
Pozrite si Fotografie ubytovania
Získajte viac informácií o tom, aké sú Podmienky získania víz
Stiahnite si náš Prospekt
Pozrite si náš Kalendár
Pozrite si Dátumy a ceny modulov pre mládež
Pozrite si Dátumy a ceny modulov pre dospelých
Zistite, aká bude Kalkulácia ceny Vášho pobytu
Ak ste sa už rozhodli, Zarezervujte si svoj kurz

Download Brochure Location Online quotation Book Online
Disclaimer: Aj keď môžu byť k dispozícii preklady ktoréhokoľvek z predchádzajúcich dokumentov do iných jazykov, je možné, že tieto preklady nie sú aktuálne alebo úplné. Preto platí, že v prípade akéhokoľvek nesúladu medzi anglickou verziou ktoréhokoľvek z predchádzajúcich dokumentov a akýmkoľvek prekladom tohto dokumentu, je určujúca verzia dokumentu v anglickom jazyku.
© Kildare Language Institute Ireland.